Autorzy publikacji i wykładów


PROF. DR HAB. N. MED. PIOTR CHŁOSTA

Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) od 2015 r.

Prof. Piotr Chłosta jest współredaktorem i współautorem pierwszego w Polsce Atlasu Laparoskopii Urologicznej. Wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji kilku powszechnie stosowanych sposobów leczenia zabiegowego.

Prof. Chłosta wykonał pierwszy w Polsce i jako jeden z pierwszych urologów na świecie laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz wykonał jako pierwszy urolog na świecie operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii.

Laureat wielu nagród przyznanych przez towarzystwa naukowe krajowe i międzynarodowe, redakcje czasopism medycznych o zasięgu międzynarodowym oraz Ministerstwo Zdrowia RP. Członek Honorowy Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz New York Section of American Urological Association. Laureat Distinguished Service Award przyznanej przez Europejską Radę Urologii (EBU) w roku 2014.

Czytaj więcejPROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ TYKARSKI

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kierownik Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

1982 ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1988[3]. Habilitował się na macierzystej uczelni w 1998 na podstawie rozprawy zatytułowanej Mechanizm hiperurykemii oraz wpływ leków hipotensyjnych na transport kwasu moczowego i jego prekursorów w nefronie w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym. 17 listopada 2005 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych

Specjalizacje I (1985) i II (1988) stopnia uzyskiwał w zakresie chorób wewnętrznych, ponadto specjalizował się z angiologii (2002) i hipertensjologii (2006)[3]. Zawodowo od 1982 związany z Akademią Medyczną w Poznaniu (przekształconą następnie w Uniwersytet Medyczny). Podjął wówczas pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych. W 2003 został profesorem nadzwyczajnym, a w 2009 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Jako lekarz objął kierownictwo oddziału nadciśnienia tętniczego, angiologii i chorób wewnętrznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Czytaj więcejPROF. DR HAB. N. MED. JERZY GĄSOWSKI

Urodził się w 1969 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ. Od 1995 roku jest członkiem zespołu Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ, gdzie jego pierwszymi mentorami byli sp profesor Józef Kocemba i prof Tomasz Grodzicki.

W 2002 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych a w 2006 roku tytuł specjalisty hipertensjologii oraz tytuł specjalisty geriatry. Uzyskał rownież tytuł European Specialist in Clinical Hypertension (ESH). Jego formacja jako naukowca rozpoczęta pod okiem profesora Kocemby rozwijała się podczas półtorarocznego stażu badawczego w Hypertension Unit, Univesity of Leuven, Belgia, gdzie pracował pod okiem profesorów Jana A. Staessena i Roberta Fagarta.

Jego zainteresowania naukowe oscylowały wokół zagadnień związanych z nadciśnieniem tętniczym zwłaszcza u starszych pacjentów, właściwościami dużych naczyń tętniczych oraz metodami statystycznymi w badaniach epidemiologicznych. W 2004 wroku w ramach grantu Fundacji Nauki Polskiej przez 6 miesięcy przebywał w RCNT w Gdańsku gdzie pracował pod kierunkiem profesora Krzysztofa Narkiewicza. Zainteresowania badawcze zaowocowały licznymi publikacjami w piśmiennictwie miedzynarodowym oraz uzyskaniem w 2001 roku stopnia doktora, w 2009 roku stopnia doktora habilitowanego i w 2014 roku tytułu profesora nauk medycznych.

Prof. Gąsowski jest kierownikiem i autorem programu pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z geriatrii i opieki długoterminowej prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Prof Gąsowski w pracy zawodowej łączy zainteresowania naukowe, pracę z Pacjentami i dydaktykę na poziomie przed i podyplomowym.

Czytaj więcejDR N. MED. ARTUR LEMIŃSKI

Ukończył Wydział Lekarski na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W 2010 roku zdał Europejski Egzamin Specjalizacyjny (Fellow of the European Board of Urology).

Na przełomie lat 2010-2011, jako stypendysta Polskiego Towarzystwa Urologicznego, odbywał półroczny staż kliniczny w ośrodku urologicznym Imperial College Healthcare NHS Trust w Londynie (szpitale Charing Cross, St. Mary's i Hammersmith).

W trakcie tego stypendium zdobywał wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania i technik leczenia wielu schorzeń urologicznych.

W 2017 jako jeden z kilkudziesięciu stypendystów z całego świata wziął udział w kursie ESU – Weill Cornell Masterclass in Urology organizowanym w Salzburgu z udziałem wykładowców z USA i wiodących ośrodków europejskich. Tygodniowe szkolenie kliniczne objęło problematykę raka gruczołu krokowego, zakażeń układu moczowego, kamicy, zastosowania laserów i szeroko pojmowanej urologii czynnościowej.

Czytaj więcejDR N. MED. TOMASZ WIATR

Ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum w Krakowie. Z wyróżnieniem zdał Europejski Egzamin Specjalizacyjny (Fellow of the European Board of Urology). Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Sekcji Endourologii i ESWL, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.

Obiektem jego zainteresowań jest uroonkologia, zastosowanie technik minimalnie inwazyjnych i andrologia.

Czytaj więcejDR N. MED. EWA BRES-NIEWADA

Ukończyła Studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i otrzymała dyplom lekarza z wyróżnieniem w 2001r. Specjalizację z urologii odbywała w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2010r. zdała egzamin specjalizacyjny i uzyskała tytuł FEBU. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2010r.

Pracuje w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. Piotra Radziszewskiego na stanowisku adiunkta oraz w Szpitalu Świętej Anny w Piasecznie jako konsultant.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących technik minimalnie inwazyjnych w urologii, m.in. w Hamburgu, Barcelonie, Patras i Lipsku. Odbyła 2-tygodniowy staż w Tenon Hospital w Paryżu pod kierownictwem prof. Oliviera Traxera.

Od 2013r. jest Edytorem sekcji “Urolithiasis” międzynarodowego czasopisma Central European Journal of Urology. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Association of Urology (EAU), European Association of Urology Section of Urolithiasis (EULIS). Od 2013r. Jej główne zainteresowania zawodowe to kamica moczowa, minimalnie inwazyjne metody leczenia kamicy, chirurgia laparoskopowa, urologia onkologiczna i urologia rekonstrukcyjna.

Czytaj więcejLEK. ANNA KATARZYNA CZECH

W trakcie ostatniego roku specjalizacji z urologii w Oddziale Klinicznym Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. n.med. Piotra L. Chłosty.

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Association of Urology i American Urological Association.

Czytaj więcejPROF. DR HAB. MED. ANNA KOŁODZIEJ

Absolwentka Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza uzyskała w 1986 roku, po czym podjęła staż podyplomowy, a potem specjalizacyjny z ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalizacyjnego we Wrocławiu. Po uzyskaniu specjalizacji z ginekologii i położnictwa rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W roku 1996 uzyskała stopień doktora nauk medycznych oraz zdała egzamin specjalizacyjny z urologii, a w kolejnym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Stanowisko to zajmuje do chwili obecnej. W roku 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Dr hab. Anna Kołodziej odbyła staże naukowe w ośrodkach zagranicznych - trzymiesięczny staż pod kierunkiem prof. B. Tribukaita w Karolinska Institutet, gdzie prowadziła badania związane ze swoją pracą doktorską, oraz pod kierunkiem prof. J. Eckmana w Oddziale Urologii Karolinska Sjukhuset w Sztokholmie. W roku 2003 odbyła dwumiesięczny staż w Klinice Onkologii Urologicznej University of Floryda w Gainesville (USA).

Głównym kierunkiem jej zainteresowań naukowych jest uroonkologia, a zwłaszcza rak pęcherza moczowego. Wiele uwagi w działalności zawodowej poświęca też nowoczesnym technikom chirurgicznym stosowanym w urologii, szczególnie w leczeniu kamicy moczowej.

Czytaj więcejPROF. DR HAB. N. MED. TOMASZ DREWA

W roku 1996 ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Zdobył duże doświadczenie pracując w najlepszych krajowych ośrodkach zajmujących się urologią onkologiczną i laparoskopową, najpierw w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999-2009), Klinicznym Oddziale Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy (2010- 2011) oraz Klinicznym Oddziale Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (2011-2012). Od roku 2012 kieruje Oddziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2015 został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od roku 1996 pracuje naukowo w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pracę doktorską z onkologii eksperymentalnej pod kierunkiem prof. Mariusza Wysockiego obronił w 1999 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W roku 2006 otrzymał dyplom specjalisty w dziedzinie urologii oraz tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). W roku 2005 utworzył Zakład Inżynierii Tkankowej, który w roku 2014 został przekształcony w Katedrę Medycyny Regeneracyjnej. Funkcję kierownika tej jednostki pełni do chwili obecnej. W roku 2010 Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyna - urologia. W 2013 roku otrzymał tytuł profesora medycyny.

Profesor Drewa zajmuje się chirurgią laparoskopową w onkologii urologicznej oraz chirurgią rekonstrukcyjną i eksperymentalną. Staże i szkolenia odbywał w Marburgu, Heidelbergu, Akwizgranie, Ankonie, Lipsku i Bordeaux. Jest autorem lub współautorem 275 prac pełnotekstowych oraz 205 wystąpień kongresowych o łącznym Impact Factor 166 i 2666 punktów MNiSW. Jego prace były cytowane ponad 850 razy, a współczynnik Hirscha wynosi 14.

W roku 2012 Zarząd Główny PTU wybrał profesora Drewę redaktorem naczelnym „Central European Journal of Urology”. Jest członkiem rad naukowych takich pism naukowych, jak „Ćeska Urologie”, „Tissue Science and Bioengineering” i „Stem Cell Studies”. Pracuje jako recenzent dla najlepszych na świecie pism urologicznych: „European Urology”, „Journal of Urology” oraz „Nature Reviews in Urology”.

Dwukrotnie otrzymywał Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ośmiokrotnie Nagrody Rektora UMK, czterokrotnie Nagrody Naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zespołową Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Profesor Tomasz Drewa jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej „Aksolotl”.

Czytaj więcej